พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET MVC

พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET MVC

พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET MVC

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
  • HTML/CSS/JavaScript
  • พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET
Outline
  • แนะนำหลักการของ ASP.NET MVC (Models,Views,Controllers)
  • เรียนรู้การเขียนเว็บแอฟ ทำงานกับฐานข้อมูล MS Accress/MS SQL Server/MySQL ด้วย ADO.NET/Entity Framework(ORM Framework)

ค่าอบรม: 4,000 บาท. จำนวน: 10 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ