Window / Web Application

Window / Web Application

Window / Web Application

สอนเขียนโปรแกรม ขายสินค้า,ขายวัสดุก่อสร้าง ,ขายหน้าร้าน ,คุมสต็อกสินค้า ด้วย vb.net/c# ติดต่อฐานข้อมูล Access,MS SQL Server และ MySQL ทั้ง Window Application หรือ Web Application (ASP.NET) เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรม ด้วย vb.net/c# ติดต่อฐานข้อมูล Access,MS SQL Server และ MySQL สำหรับพัฒนาโปรแกรมขายสินค้า เช่น โปรแกรมขายวัสดุก่อสร้าง ,ขายหน้าร้าน ,คุมสต็อกสินค้า และอื่นๆ

ค่าอบรม: 4,500 บาท. จำนวน: 12 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ