E-Commerce

E-Commerce

E-Commerce

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
  • HTML/CSS
  • jQuery
  • PHP/MySQL
สอนสร้างเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) โดยใช้ภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บจัดการข้อมูล และใช้ Bootstrap , ในการสร้างหน้าเว็บส่วนหน้าร้าน (front-end) เช่น แคตตาล็อก, ระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า (Shopping cart) , ระบบจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ,ระบบแจ้งการชำระเงิน, ระบบสมาชิก, ระบบล็อกอิน และหน้าเว็บส่วนหลังร้าน (backend)เช่น ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้าและสินค้า , รายงานคำสั่งซื้อ และอื่นๆ

ค่าอบรม: 4,500 บาท. จำนวน: 12 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ