Web Development

Web Development

Web Development

พัฒนาเว็บด้วย ภาษา PHP และ MySQL

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL

เรียนรู้พื้นฐาน PHP Script ได้แก่ PHP block,การใช้งาน variables, Constants, Operators, Conditionnals, Loops, Functions, String, Arrays, Importing Files, Type Conversions, Cookies, Sessions, Exception Handing
การทำงานกับ HTML form และ Link (HTTP request->POST/GET)

เรียนรู้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา SQL สำหรับจัดการข้อมูล ในฐานข้อมูล

  • การอ่านข้อมูล(Select..from..where..)
  • การเพื่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล(Insert into/Update set where/Delete from)
  • อื่นๆ
Work shop
  • จัดการข้อมูล ในฐานข้อมูล(CRUD)
  • ระบบสมาชิก(Sign In/Sign Out)
  • Image Gallery

ค่าอบรม: 3,500 บาท. จำนวน: 8 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ