Node.js

Node.js

Node.js

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
  • HTML/CSS
  • Javascript ES5/ES6

เรียนการพํฒนาโปรแกรม ด้วย Nodejs ร่วมกับ Express Web Fremework และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค่าอบรม: 4,500 บาท. จำนวน: 12 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ