พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET

พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET

พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
  • HTML/CSS/JavaScript
Outline
  • ติดตั้งและใช้งาน visual studio Express
  • พื้นฐานภาษา VB.NET หรือ C# ในการพัฒนาเว็บแอฟ ด้วย ASP.NET
  • เรียนรู้การเขียนเว็บแอฟ ทำงานกับฐานข้อมูล MS Accress/MS SQL Server/MySQL ด้วย ADO.NET

ค่าอบรม: 4,500 บาท. จำนวน: 12 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ