พัฒนาเว็บด้วย Angular 6

พัฒนาเว็บด้วย Angular 6

พัฒนาเว็บด้วย Angular 6

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
 • HTML/CSS
 • TypeScript
Outline
 • แนะนำและติดตั้ง Node.js/Git สำหรับ Angular 2
 • แนะนำและติดตั้ง TypeScript
 • ติดตั้งและใช้งาน Visual Studio Code Editor
 • รู้จักกับ Angular-CLI Tool
 • Introduction และ setup Angular 2
 • รู้จักกับ Components ใน Angular 2
 • เรียนรู้ property binding และ event binding
 • เรียนรู้และใช้งาน _ngFor และ _ngIf
 • เรียนรู้ angular service
 • เรียนรู้ angular router
 • เรียนรู้ http service
 • เรียนรู้ pipes และ filter
 • เรียนรู้ Forms และ Validations
 • เรียนรู้ Reactive Forms และ Validations
 • เรียนรู้และใช้งาน Input และ Output in components
 • เรียนรู้ Http Promise และ Error Handling
 • เรียนรู้และใช้งาน interface และ promise
 • เรียนรู้ Child route และ custom module
 • เรียนรู้ Data passing during router navigation
 • เรียนรู้ Angular 2 Animations

ค่าอบรม: 4,500 บาท. จำนวน: 12 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ